Visualiseringer, Højspændingsstation

Området i dag

Visualisering af stationen i landskabet efter 5-10 år

No items found.

Visualiseringer, Højspændingsstation

Visualiseringer, Højspændingsstation

Visualiseringer, Højspændingsstation

I forbindelse med etableringen af ny transformerstation, St. Ladby, har vi opbygget stationen i 3D og udarbejdet visualiseringer af den kommende station i landskabet.

Den nye transformerstation St. Ladby tænkes placeret vest for og i forlængelse af den nuværende transformerstation sydvest for Ladby. Fotostandpunkterne er så vidt muligt valgt på offentligt tilgængelige steder, hvor flest mulige kan blive påvirkede, så de tilsammen giver et helhedsbillede af, hvordan den nye station vil fremstå. Visualiseringerne er udarbejdet på baggrund af GPS stadfæstede fotos, med efterfølgende fotomatch af 3D model.

ÅR

2022

STED

Ladby

BYGHERRE

Energinet

SAMARBEJDE

Fotograf Mikkel Barker

NØGLEORD

Visualisering, Fotomatch, 3D model, Højspændingsstation

No items found.