Ungdomsskole og Bypark

Helhedsplan

No items found.

Ungdomsskole og Bypark

Ungdomsskole og Bypark

Ungdomsskole og Bypark

Vi har udarbejdet et idéoplæg til en helhedsplan for Vesthimmerlands Ungdomsskole Hotspot i Aars.

Hotspot, Vesthimmerlands Kommunes ungemiljø, åbnede dørene den 6. februar 2020 til kreativitet og fællesskab for de unge i Aars. Hotspot har indtaget lokalerne i det gamle rådhus og har fokuseret på at oprette et godt miljø med fokus på genbrug i de eksisterende lokaler.

Projektet tager udgangspunkt i ønsket om, at de udendørs rammer skal styrkes, så de fremover bidrager til fællesskabet og den kreative udfoldning.

VHU har haft ønsker om et gårdrum til hygge og sol, et bålpladsområde og større programmer som multibane, scene og et område der kan invitere naboerne og byen ind til diverse arrangementer.

Mod nordvest og forsænket i forholdt til naboområdet anlægges en scene med omgivende amphi-trapper til tilskuere og solglade grupper. I tæt forbindelse med scenen findes bålplads, hængekøjer og multibane til gruppeaktiviteter. Tættere på bygningen findes container og fitness under en overdækket pergola. På den sydlige side af Hotspot i gårdrummet findes ’solgården’ til afslapning og med et stort udendørs gardin til at lukke gårdrummet af med. Møbler og designs er i vid udstrækning udtænkt, så de unge brugere af Hotspot kan være med til at bygge og etablere dem i deres omgivelser og samtidig tage medejerskab.

ÅR

2022

STED

Aars

BYGHERRE

Vesthimmerlands Ungdomsskole

SAMARBEJDE

NØGLEORD

Helhedsplan, Skitseforslag, Idéudvikling, Gårdrum, Natur, Terrænudformning, Beplantning, Belægning, Tryghed, Identitet, Miljø

No items found.