Udbygning E45

Vision H1

Vision H2

Vision H3

Konceptdiagram

Motorvej E45, Dronefoto

Støjskærm

Passage ved Hansted Ådal

Støjanlæg ved Tebstrup

Støjanlæg ved Tebstrup

No items found.

Udbygning E45

Udbygning E45

Udbygning E45

KJØLHEDE arkitekter har som underrådgiver til Rambøll bistået Vejdirektoratet i detailfasen (fase3) for udbygningen af motorvejsanlægget fra Vejle N til Skanderborg S. Der er taget udgangspunkt i de principielle forudsætninger, som er beskrevet i den forudgående VVM-undersøgelse for anlægsarbejdet, som er opdelt i tre etaper H1, H2 og H3.

Det 4-sporede motorvejsanlæg mellem Vejle og Skanderborg er anlagt i 1970’erne og 1980’erne. Det ønskes nu udbygget symmetrisk til et 6-sporetanlæg, hvilket medfører behov for såvel vejtekniske ændringer som en omhyggelig og bevidst ny tilpasning i landskabet. I forbindelse hermed er der gennemgået anvisninger på hvor og hvordan de landskabsæstetiske ønsker om tiltag kan fastlægges bedst muligt langs strækningen.

Den ca. 38 km lange nord-sydgående motorvejsstrækning passerer igennem det karakteristiske østjyske morænelandskab. Fra det udstrakte og lavere liggende åbne landskab i syd er vejanlægget ført op over og igennem det højtliggende og storkuperede landskab omkring Ejermassivet sydvest for Skanderborg – en velkendt, markant og ikonisk passage med den højest placerede motorvejsstrækning i Danmark. På det allerhøjeste sted er der landskabeligt indpasset to rastepladser i direkte tilknytning til motorvejen.

Vi har som arkitekt og æstetisk rådgiver på projektet haft særligt fokus på at indpasse det tekniske anlæg i landskabet, så de tilstødende arealer berøres mindst muligt, og landskabet flettes naturligt sammen.

Bæredygtighed, Jordhåndtering, Støjafskærmning, Regnvandshåndtering, Beplantning, Rastepladser, Samkørselspladser og Trafikantoplevelsen har været særligt belyst.

Vores opgave fortsætter i Fase 4, som æstetisk konsulent i forbindelse med projektering.

ÅR

2022

STED

Vejle N - Skanderborg S

BYGHERRE

Vejdirektoratet

SAMARBEJDE

Rambøll

NØGLEORD

Vejanlæg, Infrastruktur, Logistik, Bæredygtighed, Terrænudformning, Jordhåndtering, Beplantning, Vildthegn, Regnvandshåndtering, Samkørselsplads, Rasteplads, Støjanlæg, Støjskærm, Støjvold, Underføring, Overføring, Visualisering, Trafikantoplevelse, Vej-& Landskabskoncept

No items found.