Strandpromenade

Strandpladsen ved solnedgang

Strandpladsen ved 'Flugten til Hvalpsund'

No items found.

Strandpromenade

Strandpromenade

Strandpromenade

Kystbyen Hvalpsund, med sine godt 600 indbyggere, ligger på den naturskønne Louns halvø i Vesthimmerlands Kommune. Med områdefornyelsesprogrammet “Hvalpsund – mellem havnene” ønsker Vesthimmerlands Kommune at styrke sammenhængen mellem land og vand for området mellem Hvalpsunds erhvervs- og fiskerihavn i syd og lystbådehavnen i nord, samt at binde området bedre sammen med resten af byen og Louns Halvøen.

Områdefornyelsesprogrammet “Hvalpsund – mellem havnene” fokuserer på den godt 500 meter lange kyststrækning og området til lands og til vands mellem Hvalpsunds to havne. Initiativerne i områdefornyelsesprogrammet skal med fokus på det enkle greb gøre området til et attraktivt sted at besøge og opholde sig. Et sted for borgerne i Hvalpsund og for turisterne. Et sted for de mange og for de få.

Hovedgrebet i områdefornyelsesprogrammet er Promenaden, som skal forbinde de to havne. Herudover arbejdes der med to delelementer; Strandpladsen og Broerne.

Der etableres en stiforbindelse langs kysten mellem fiskerihavnen og lystbådehavnen. En forbindelse der både fysisk og visuelt vil knytte de to havne mere sammen og samtidig indgå som et attraktivt led i et større sammenhængende stisystem langs kysten og oplandet. Stien er mere end blot en hurtig forbindelse mellem de to havne – det er en promenade langs kysten med forskellige ophold og attraktioner, hvor oplevelsen af stedet, kysten og Limfjorden forstærkes.

Promenaden og kyststrækningen mellem havnene har tre særligt karakteristiske delstrækninger, som hver udgør ca. 1/3 af den samlede strækning. I overgangene mellem delstrækningerne anlægges to broer vinkelret på kysten og Promenaden.

Mod nord etableres Standpladsen – et omdrejningspunkt mellem Promenade, adgang til vand og strand, samt stiens videre forløb mod nord. Grundlaget for stedet i almindelighed er en udstråling af kvalitet gennem enkelhed, klarhed, harmoni og robusthed.

ÅR

2022

STED

Hvalpsund

BYGHERRE

Vesthimmerlands Kommune

SAMARBEJDE

Borgergrupper og Vesthimmerlands Kommune

NØGLEORD

Områdefornyelse, Idéudvikling, Program, Helhedsplan, Borgerinddragelse, Promenade, Havnemiljø, Strandplads

No items found.