Nyt Svømmecenter

Helhedsplan

No items found.

Nyt Svømmecenter

Nyt Svømmecenter

Nyt Svømmecenter

I et større område vest for Aars og syd for Løgstørvej er der udlagt planer for offentlige og rekreative formål i form af idræts- og fritidsanlæg, kultur-, institutions- og uddannelsessted samt svømmehal.

Vi har for Vesthimmerlands Kommune udarbejdet en skitse for en helheds plan med fokus på det rekreative, terrænudformning, jordhåndtering, bæredygtighed, biodiversitet samt vandhåndtering.

I området med umiddelbar nærhed til Fredskoven vest på sitet foreslås en biopark – her arbejdes der ud fra strategien vild med vilje, hvor naturen lades være for at understøtte biodiversiteten og samtidig understøttes bosteder for insekter, padder og mindre pattedyr.

Nord for indfaldsvejen placeres og terrænudformes projektjord som bakker med stier til gå- & løbeture, ski- og kælkebakker samt opholdssteder med udsigt over området. Langs med indfaldsvejen sås og plantes græsser og blomster i årstidsvarierende blålige nuancer, i bede med præcise kanter, som fx lave flethegn.

Planen forudsætter præcise afgrænsninger og overgange mellem de bebyggede/anlagte arealer og tilstødende natur.

Bygninger er placeret som møbler på et tæppe af fast belægning, der kantes af trapper til ophold mod LAR-bassinet mod syd.  

ÅR

2022

STED

Aars

BYGHERRE

Vesthimmerlands Kommune

SAMARBEJDE

NØGLEORD

Disponeringsplan, Helhedsplan, Terrænudformning, Regnvandshåndtering, Bæredygtighed, Biodiversitet, Beplantning

No items found.