Miljøvurdering, Luftledningsanlæg

No items found.

Miljøvurdering, Luftledningsanlæg

Miljøvurdering, Luftledningsanlæg

Miljøvurdering, Luftledningsanlæg

I forbindelse med vedligeholdelse af den eksisterende 400 kV-luftledning mellem kabelovergangen Kauslunde (KAU) ved Gamborg og St. Fraugde (FGD) øst for Odense, har vi udarbejdet en overordnet landskabelig redegørelse og konsekvensvurdering, som del af en samlet miljøvurdering.

Strækningen er ca. 60 km lang og består af to parallelle luftledningsanlæg, der hver især bærer ét system 400 kV ledninger. Luftledningstracéet blev anlagt i 1971-73 for den sydlige og i 1990 for den nordlige ledning. Det er alene den sydlige luftledning, der nu skal vedligeholdes med nye tilsvarende master og ledninger.

Redegørelsen omfatter en samlet overordnet beskrivelse af landskabet, herunder sammenhængende landskaber, udpegede værdifulde landskaber og de landskabelige elementer der tegner det fynske landskab, som 400 kV luftledningen passerer igennem. Redegørelsen tager udgangspunkt i de rammer som de enkelte kommuner administrerer i dag. Udover kortlægning og analyse er der gennemført en besigtigelse af landskabet og linjeføringen, samt en overordnet registrering der måtte have betydning for den landskabelige redegørelse. Der er på udvalgte fotos udarbejdet visualiseringer af anlægget efter vedligeholdelse til brug for den samlede konsekvensvurdering.

ÅR

2021

STED

Middelfart - Odense

BYGHERRE

Energinet

SAMARBEJDE

NØGLEORD

Miljøredegørelse, Landskabsredegørelse, Miljøvurdering, Konsekvensvurdering, Visualisering, Luftledningsanlæg

No items found.