Lokalplan og Miljørapport, Højspændingsstation

Landskabet i dag

Visualisering af stationen i landskabet efter 5-10 år

No items found.

Lokalplan og Miljørapport, Højspændingsstation

Lokalplan og Miljørapport, Højspændingsstation

Lokalplan og Miljørapport, Højspændingsstation

KJØLHEDE arkitekter har bistået Energinet i udarbejdelse af Lokalplan, Kommuneplantillæg, Afgrænsningsnotat og Miljørapport for ny Højspændingsstation ved Vordingborg Nord.

Som del af Miljørapporten har vi udarbejdet den landskabelige redegørelse og vurdering af mulige visuelle konsekvenser for landskabet. Udover kortlægning og analyse er der gennemført en besigtigelse og registrering på stedet, herunder fotoregistrering fra terræn og med drone. Den landskabelige redegørelse og vurdering understøttes af visualiseringer, der kan hjælpe til vurdering af mulige visuelle konsekvenser for landskabet efter etablering af ny højspændingsstation. Vi har opbygget stationen i 3D og udarbejdet visualiseringerne på baggrund af GPS stadfæstede fotos fra terræn med efterfølgende fotomatch af 3D model.

Baggrunden for projektet er den grønne omstilling af den danske energiproduktion, hvor særligt elproduktionen omstilles hurtigt. Der ses en stor udvikling i etablering af sol- og vindanlæg (VE-anlæg). Dette afføder behov for, dels sikring af muligheden for tilslutning af VE-anlæg og dels sikring af, at de eksisterende højspændingsstationer er genereret til at kunne modtage den øgede mængde VE-produktion.

ÅR

2022

STED

Vordingborg N

BYGHERRE

Energinet

SAMARBEJDE

Vordingborg Kommune

NØGLEORD

Lokalplan, Kommuneplantillæg, Afgrænsningsnotat, Miljørapport, Miljøredegørelse, Landskabsredegørelse, Miljøvurdering, Konsekvensvurdering, Rådgivning, Visualisering, Højspændingsstation, Transformerstation, Energiforsyning

No items found.