Kunst- og Kulturstrøg

No items found.

Kunst- og Kulturstrøg

Kunst- og Kulturstrøg

Kunst- og Kulturstrøg

I forbindelse med vores igangværende byudviklingsprojekt Selsmosen i Høje Taastrup, har vi deltaget i en større tværfaglig workshop, der omfatter naboarealerne, herunder bebyggelsen Taastrupgaard.

Vi har i den forbindelse udarbejdet en ”Designmanual for belægninger” for Kunst- og Kulturstrøget.

Fremtidens Kulturstrøg er en del af det samlede Kulturkvarter, hvor Kunst- & Kulturstrøget er det samlende greb, der fysisk åbner op for området og forbinder bydelen med den omkringliggende by. Kulturstrøget strækker sig fra et nyt og forbedret trappe- og rampeanlæg mod Hveen Boulevard og Gadehavegård i vest, gennem Taastrupgaard og det kommende Selsmose kvarter frem til Taastrup Station og Hovedgaden i øst.

Kulturstrøgets forløb ændrer karakter og program gennem Taastrupgaard og Selsmosekvarteret. Strækningen rummer en varieret og spændende serie af byrum, hvor hvert kvarter har sin egen identitet. Kulturstrøgets rum og zoner knytter sig bl.a. til bygningernes brug og funktioner, samtidig med at der er steder, hvor der afvikles krydsende trafik, drifts- og redningskørsel. Designmanualen har fokus på belægningen på Kulturstrøget set i sin helhed – samt Kulturstrøgets forskellige programmer. Programmerne opdeles som zoner – kørezone, gangzone, opholdszone mv. og behandles særskilt. Designmanualen beskriver de forskellige principper for zonerne, og viser eksempler på hvordan de kan se ud, ift. bl.a. materiale sammensætninger.

Designmanualen er et vigtigt udviklingsværktøj for at sikre et belægningsmæssigt ensartet udtryk på Kulturstrøget på tværs af projektområdets grænser. De beskrevne principper i dokumentet skal sikre, at Kulturstrøget fremstår sammenhængende, samtidig med en vis variation, så de enkelte kvarterer får hver deres identitet og beboerne får deres eget tilhørsforhold.

ÅR

2022

STED

Høje Taastrup

BYGHERRE

Høje Taastrup Kommune

SAMARBEJDE

Ginnerup arkitekter, Svanen, KAB, Vandkunsten, HTK

NØGLEORD

Designmanual, Program, Belægning, Beplantning, Kunst, Kultur, Infrastruktur

No items found.