Kirke- og Bypark

No items found.

Kirke- og Bypark

Kirke- og Bypark

Kirke- og Bypark

Med ønsket om at skabe en bedre fysisk og visuel sammenhæng mellem Løgstør Bypark og kirkens næromgivelser har vi udarbejdet en helhedsplan for en sammenhængende bypark og byrum. Projektet tager udgangspunkt i ønsker og dialog med Vesthimmerlands Kommune og Løgstør Menighedsråd, et tidligere skitseforslag og et forslag til skulpturen ’Forladt Nadver & Skygge’ af kunstner Anita Houvenaeghel.

Rådhusgade med flankerede hybenbuske udgør i dag en fysisk barriere mellem Kirke og Bypark, og der har i projektet været særlig fokus på at binde de to rum bedre sammen, ligesom både kirkeomgivelser, skulpturen og parken skal indtænkes i en sammenhæng og helhed med den omgivende bydel. Byrummet er et aktiv for mange, såvel naboerne som besøgende af Løgstør. Parken og Kirken er fixpunkter og vigtige by-elementer i Løgstørs kulturhistoriske fortælling. Stedet og parken er et naturligt pauserum, et åndehul for både mennesker og natur.

Det er vores og projektets ambition at sikre og udvikle de stedlige kvaliteter, så den nye bypark også vil tilføre byarkitektonisk og landskabeligt merværdi for de fleste. Kirkens nære omgivelser og den eksisterende bypark ved Bøgely gives en landskabelig sammenhængende karakter, så det fysisk og visuelt hænger bedre sammen. En samlet helhed, et grønt byrum som en ny bypark hvor Kirken naturligt udgør den markante bygning i parken.

Rammerne eller ’byrummets vægge’ er i dag mindre tydelige, særligt mod Blindebomsgade, hvorfor det foreslås at præcisere overgangen med en beplantet Pergola. Pergolaen er både til gående og for ophold, hvor der foreslås bænke og plinte under ’det grønne loft’. Herudover markere den en grøn overdækket forbindelse for gående til og fra Busterminalen og Løgstør bymidte.

Kirke- og Byparken er disponeret med fire overordnet landskabelige elementer; Søen og Lysthuset, Pladsen, Haverne og Pergolaen.

ÅR

2021

STED

Løgstør

BYGHERRE

Vesthimmerlands Kommune og Løgstør Menighedsråd

SAMARBEJDE

NØGLEORD

Idéudvikling, Helhedsplan, Byrum, Bypark, Kirke, Kulturhistorie, Tryghed, Identitet, Beplantning, Belægning, Biodiversitet

No items found.