Holmstrupgård

Helhedsplan

Helhedsplan udvidet

No items found.

Holmstrupgård

Holmstrupgård

Holmstrupgård

Holmstrupgård er en socialpsykiatrisk behandlingsinstitution for unge i alderen 14-23 år. Holmstrupgård har en historisk lang baggrund bl.a. som del af baroniet Marselisborg. I 1927 blev hovedbygningen afhændet til en filantropisk Institution og indrettet til et fredehjem for unge piger. Efterfølgende er der blevet tillagt flere bygninger.

I samarbejde og underrådgiver til Njordrum, har vi udarbejdet forslag omfattende helhedsplan, disponering og indretning af ankomstarealer til eksisterende og nye bygninger, herunder ønsket om flere og forskellige slags p-pladser, rekreative opholdsarealer og ikke mindst indpasning i relation til stedets kulturhistoriske miljø. Et muligt nyt boligbyggeri er nænsomt placeret ind i landskabet med øje for bl.a. bevaring af de eksisterende karaktergivende bevoksninger.

ÅR

2022

STED

Aarhus

BYGHERRE

Region Midtjylland

SAMARBEJDE

Njordrum

NØGLEORD

Landskab, Ankomstarealer, Kulturhistorie, Institutioner, Boligbebyggelse

No items found.