Byudvikling Selsmosen

Situationsplan til lokalplan

Naturstien

Kulturstrøget

Rækkehusbebyggelse

Parkeringsgade

No items found.

Byudvikling Selsmosen

Byudvikling Selsmosen

Byudvikling Selsmosen

Projektet udspringer af et ønske om at omdanne og byudvikle arealerne for den tidligere Selsmoseskole, som ligger mellem ghettoområde Taastrupgaard og Selsmosen, så området på sigt bliver en grøn og attraktivbydel.

Som underrådgiver til Ginnerup arkitekter og i nært samarbejde med bl.a. Høje Taastrup Kommune og bygherre Svanen Gruppen har vi udarbejdet en bebyggelsesplan og landskab for et større område med nye varierede boligtyper, detail- og kulturliv. En plan hvor byliv og natur integreres i et harmonisk samspil. Formålet har herudover været at udvikle et område, som fysisk sammenbinder de omkringliggende kvarterer i Taastrup. Herunder Taastrupgaard, Taastrup Have, Selsmosen og Taastrup Station.

Planen består af etageboliger i 3-4 etager, som karréstruktur med gårdhave, samt rækkehuse i 2 etager omkring et fælles adgangsstrøg og opholdsareal. Karrébebyggelsen har en urban karakter, med erhverv- og detailforretninger i gadeplan og ud mod Kulturstrøget, som bliver en fremtidig sammenhængende forbindelse mellem Taastrupgaard og Stationen. Fra Kulturstrøget åbner bebyggelsen sig op både fysisk og visuelt, med et torv der leder frem til Taastrup Teater. En ny rekreativ forbindelse Naturstien, danner overgang mellem karré- og rækkehusbebyggelsen. Naturstien er, foruden en fysisk stiforbindelse gennem bebyggelsen frem til Selsmosen, et grøn-blåt landskabsrum med varierende træarter og bunddække og med plads til både leg og ophold. Overfladevand ledes i regnvandsbassiner langs Naturstien frem til Selsmosen.

Selsmosekvarteret er opdelt i områder, der tilsammen skaber en fælles identitet, men som også dyrker forskelligheden i varierede bygninger og uderum, lejlighedsstørrelser og boformer. Kvarteret fremstår tættere og urbant mod nord og omkring Kulturstrøget. Mod syd nedtrappes bygningshøjderne og går således fra fire til to etager.

ÅR

2021

STED

Høje Taastrup

BYGHERRE

Svanen Gruppen

SAMARBEJDE

Ginnerup arkitekter, EMR, Svend Poulsen og Høje Taastrup Kommune

NØGLEORD

Byudvikling, Helhedsplan, Byplanlægning, Boligbebyggelse, Lokalplan, Byrum, Byliv, Identitet, Erhverv, Natur, Klima, LAR, Terrænbearbejdning, Regnvandshåndtering, Beplantning

No items found.