Byudvikling Kæmpehjorten

Bebyggelsesplan

Vandhåndteringsplan

No items found.

Byudvikling Kæmpehjorten

Byudvikling Kæmpehjorten

Byudvikling Kæmpehjorten

Nyt forslag til boligbebyggelsesplan for en 21 ha stor skrående sydvendt grund ud mod det åbne landskab ved Horsens Syd. Bebyggelsesplanen indeholder 120 boliger/parceller, fordelt som ’åben-lav’ med parceller på min. 800 m2, kompaktgrunde ’naturgrunde’ som parceller på min. 540 m2 og seniorboliger som ’tæt-lav’ rækkehuse.

Området disponeres efter eksisterende landskabelige kvaliteter; terræn og udsigt, hvor vandets vej skaber en grøn og blå struktur gennem området. Nye bebyggelser placeres som øer i en grøn struktur, der rummer en variation i størrelser og beplantning.

Bebyggelsesplanen er opdelt i mindre kvarterer, hvor boligerne grupperer sig om en fælles plads og ankomst. Pladserne har hver deres kendetegn, som giver en samlende identitet for boligkvarteret. Alle boligkvarterer har fra pladsen stiforbindelse til det større fælles grønne område, der både omkranser og skaber rekreative og fysiske forbindelser gennem boligområdet. De grønne fælles arealer har karakter af både park og natur, med en variation af plejede og uplejede arealer, grupper af forskellige arter af træer og buske samt stier der forbinder både større og mindre opholds- og aktivitetspladser.

Regnvand ledes via de grønne strøg som rekreative vandårer med forsinkelsessøer undervejs.

Projektet er vedtaget af Byrådet i Horsens Kommune med lokalplan 383 – Boliger, Højagergårdsvej Horsens. Vi har bidraget til lokalplanen med bl.a. beskrivelser, dronefotos, illustrationsplan og vandhåndteringsplan, shape-filer og input til kommunens 3D bymodel.

ÅR

2021

STED

Horsens Syd

BYGHERRE

Hybel A/S

SAMARBEJDE

SEJR Landinspektør, Land & Plan, Horsens Kommune

NØGLEORD

Udstykningsplan, Bebyggelsesplan, Lokalplan, Klimasikring, Vandhåndteringsplan, Regnvandshåndtering, Biodiversitet, Terrænudformning

No items found.