Byudvikling

Himmel & Hav Pladsen

Helhedsplan, på længere sigt

Helhedsplan, på kort sigt

Himmel & Hav Pladsen

Både& Park

No items found.

Byudvikling

Byudvikling

Byudvikling

Den gamle fisker- og købstadsby Løgstør ligger ud til Limfjorden, og er med sine knap 4.000 indbyggere den næststørste by i Vesthimmerlands Kommune. Det er helt afgørende for byen og udviklingen af Løgstør Øst at havnefronten sikres mod stormflod. Vi har i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune og byens borgere udarbejdet et skitseforslag og program for områdefornyelse for Løgstør Øst.

Hensigten med områdefornyelsen er at igangsætte en positiv byudvikling i området, at binde Løgstør Øst sammen med resten af byen, at forbinde stedet til Limfjorden og ikke mindst at fremtidssikre området og baglandet mod stormflod.

Løgstør Øst omfatter området ud til Limfjorden, hvor havnepromenaden i dag ender og nordøst for det tidligere jernbaneterræn. Området er i dag karakteriseret ved at være en sammenblanding af bl.a. nedlagte erhvervshavneaktiviteter, driftige erhvervsarealer, materiale og bådoplæggerplads, rensningsanlæg og arealer med større og mindre erhvervshaller, hvor deres tidligere funktioner er omdannet til nye aktiviteter.

I forbindelse med områdefornyelsen er der udvalgt to fokusområder, som skal være med til at definere områdets fremtidige identitet og være katalysator for fremtidig udvikling i området. De to fokusområder er benævnt Himmel & Hav Pladsen samt Både& Parken.

Himmel & Hav Pladsen arbejder med kanten ud til Limfjorden, så vandet holdes ude ved stormflod, og hvor den fysiske og visuelle forbindelse til vandet samtidig styrkes. Hvor Havnepromenaden i dag slutter mod øst, ønskes etableret en større rekreativ plads. Pladsen bliver et vigtigt sted i fortællingen om at bevæge sig langs fjorden, at gøre ophold og indtage fjorden. Dette er stedet, hvor du også ser tilbage for at opleve det nye, hvor himlen møder havet, og sanserne bringes i spil. Fjordens lyde og de salte dufte forstærkes. Vind og vejr bemærkes og betydningen af ly og læ anerkendes.

I overgangen mellem land og fjord placeres to særlige udsigtspunkter. Konstruktionerne er vinklet, så de indrammer og forstærker forskellige kig på fjorden og skaber samtidig mulighed for ly og læ.

Både& Parken skaber grønne og belagte pladser med mulighed for ophold, aktiviteter og oplæggerplads til både. Området er disponeret, så parken og stedet naturligt kan indgå i udviklingen af Løgstør Øst nu og på den lidt længere sigt. Både& Parken er en vigtigt rekreativ forbindelse mellem bymidte og fjorden.

Der er fra tidlig start arbejdet parallelt med forslag på fokusområderne samt Helhedsplaner med et overordnet perspektiv - en fremtid på både kort og lang sigt.

ÅR

2021

STED

Løgstør Øst

BYGHERRE

Vesthimmerlands Kommune

SAMARBEJDE

NØGLEORD

Områdefornyelse, Udviklingsplan, Helhedsplan, Boligbebyggelse, Promenade, Havneplads, Bådoplæggerplads, Bypark, Identitet, Havnemiljø, Oversvømmelsessikring, Stormflodssikring, Borgerinddragelse

No items found.