Busterminal

No items found.

Busterminal

Busterminal

Busterminal

Helheds- og Disponeringsplanen for Løgstør Busterminal er udført i et samarbejde med og for Nordjyllands Trafikselskab (NT) og Vesthimmerlands Kommune.

Den eksisterende busterminal i Løgstør ønskes opgraderet og fornyet, ligesom det omgivende byrum ønskes gentænkt ud fra en helhedsløsning for bymidten og ud fra mulige fremtidsscenarier. NT har udviklet et koncept for nye ’Knudepunkter’ for deres kollektive trafik, som er indarbejdet. Ligeledes er tryghed på stedet, begrønning/ beplantning, sol, ly & læ, mm.  indtænkt.

I processen er der arbejdet med forskellige løsningsmodeller for optimal buslogistik, hvor ’Ø-modellen’ blev valgt som samlet set bedst egnet. Byrummet og ’Bus-øen’ er indrettet og disponeret med fire zoner; Passagerzone med blandt andet rejseinformation og billettering. Servicezone med blandt andet toiletter, pakkeboks, baggageopbevaring, mm. Chaufførzone med pauserum, toilet og depot og Mobilitetszone med standsning og parkering for op til 6 busser a 13,7 m, bil og cykelparkering, Kiss & Ride, NT plustur, delemobilitet cykel/løbehjul, mm.

Byrummet med den nye busterminal ligger øst for og i umiddelbar forlængelse af Løgstør Bypark og Kirkeplads og er indtænkt integreret både visuelt og fysisk. Materialer og formgivning er samtænkt.

ÅR

2021

STED

Løgstør

BYGHERRE

Vesthimmerlands Kommune

SAMARBEJDE

Nordjyllands Trafikselskab

NØGLEORD

Skitseforslag, Disponeringsplan, Infrastruktur, Logistik, Mobilitet, Busterminal, Byrum, Tryghed

No items found.