Autismeboliger Ny Højtoft

No items found.

Autismeboliger Ny Højtoft

Autismeboliger Ny Højtoft

Autismeboliger Ny Højtoft

Botilbud for voksne med autisme. Ny Højtoft bebyggelsen er grupperet i klynger, samlet som en lille landsby placeret højt i det bakkede landskab.

Ambitionen er et referenceprojekt, der fokuserer på det gode liv, trivsel, udvikling og fællesskabet. Selvbestemmelse og medbestemmelse for beboerne er en forudsætning for projektet.

Naturen trækkes med ind i hjertet af byggeriet i form af gårdrum, så der opnås en både visuel og fysisk kontakt med det omgivende landskab. Nærheden og kontakten til naturen virker afstressende og giver velvære for beboerne. Bebyggelsen åbner sig mod omgivelserne og inviterer naboer ind på de fælles stiforbindelser i det kommende landskab.

Disponeringsplanen er suppleret med udarbejdelse af kote- og jordhåndteringsplan og en vandhåndteringsplan. Terrænet er bearbejdet, så der sikres tilgængelighed for alle i bebyggelsen, og regnvand ledes mest muligt på terræn som et rekreativt og landskabeligt element frem til den nordliggende sø.

Byggeriet er bæredygtigt med et minimalt forbrug af beton, hvilket opnås med punktfundamenter, derudover bruges thermo-behandlet træ som forlænger træets levetid og minimerer kemikalier i træets overflade.

ÅR

2022

STED

Hvalsø

BYGHERRE

Ny Højtoft K/S i samarbejde med AkademikerPension

SAMARBEJDE

FLEX MODUL (Totalentreprenør), Njordrum, Ing. Firm. Arne Elkjær, HM Entreprenør

NØGLEORD

Disponeringsplan, Regnvandshåndtering, Terrænudformning, Tilgængelighed, Jordhåndtering, Vandhåndteringsplan, Beplantning

No items found.